ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA W GMINIE STRYKÓW

ZAKUP WĘGLA W KILKU KROKACH:

1. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Strykowie.

2. Poczekaj na kontakt pracownika Urzędu, który telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformuje o:

     a) pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku,
     b) sposobie wniesienia opłaty, terminie i miejscu odbioru faktury oraz miejscu odbioru węgla.

3. Umów sposób

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Aby dokonać zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Strykowie w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Na zakup węgla od 1 stycznia 2023 roku trzeba Będzie złożyć nowy wniosek.

WAŻNE! Składana wcześniej informacja o zamiarze zakupu węgla po preferencyjnych cenach nie stanowi wniosku o zakup węgla. Służyła wyłącznie do ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego.

Wnioski należy składać:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 w sekretariacie,
  • za pośrednictwem epuap (pismo ogólne stary wzór, załącznik z wnioskiem elektronicznym, pliki o rozszerzeniach .pdf, .odt, .doc, .docx, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, Instrukcja podpisywania plików profilem zaufanym: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

Wnioski o zakup preferencyjny węgla może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, prowadzonym na terenie Gminy Stryków, która spełnia warunki uprawniające do pobrania dodatku węglowego lub która ma zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Z zakupu nie będzie mógł skorzystać wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku, braku wszystkich wymaganych informacji i oświadczeń wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub poprawienia. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla.

O pozytywnej weryfikacji składanych wniosków o zakup węgla i dalszych krokach (m.in. konieczności wniesienia opłaty lub miejscu i terminu odbioru faktury) będziemy informować Państwa telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W terminie do 31 grudnia 2022 roku można wystąpić o zakup maksymalnie 1.500 kg węgla.

Cena węgla – 2.000 zł brutto za tonę.

W cenie 2.000 zł nie jest zawarty koszt transportu z miejsca składowania w gminie Stryków do gospodarstwa domowego.  Towar będzie można odebrać samodzielnie ze składu własnym transportem lub umówić transport w składzie.

Opłatę w wysokości 2.000 zł za tonę brutto należy wpłacić:

  • w Kasie Urzędu pok. nr 7 kartą płatniczą (gotówką wyłącznie w wyjątkowych przypadkach),
  • przelewem na nr konta 02 8784 0003 5300 1993 2000 0100

WAŻNE! Nie dokonuj opłaty za węgiel dopóki nie otrzymasz potwierdzenia z Urzędu o pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Po uiszczeniu opłaty należy zgłosić się do Urzędu pok. nr 7 celem odebrania faktury, na podstawie której będzie następował odbiór węgla we wskazanym składzie.

W przypadku zapłaty w Kasie fakturę będzie można odebrać bezpośrednio po dokonaniu płatności, w przypadku opłaty dokonanej przelewem prosimy o zgłaszanie się do pok. 7 z wydrukowanym potwierdzeniem dokonania zapłaty.

Węgiel będzie można odebrać w następujących punktach:

  1. Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska” w Strykowie, ul. Ozorkowska 10,
  2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strykowie, Dobra, ul. Witanówek 11,
  3. WIMAX Spółka Jawna Witkowski w Strykowie, ul. Rolnicza 6a.

Zgodnie z otrzymana ofertą od stycznia 2023 roku w sprzedaży będzie następujący sortyment węgla:

 

Kopalnia/Ruch

Sortyment

Tonaż [t]

KWK Piast - Ziemowit ruch Ziemowit

Kostka

162

KWK Piast - Ziemowit ruch Ziemowit

Orzech

324

KWK Staszic

Kostka

270

KWK Staszic

Orzech

405

KWK Piast - Ziemowit ruch Wola

Karlik Ekogroszek

891 

Dostępność poszczególnych sortymentów będzie zapewniana w miarę możliwości produkcyjnych kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A.