W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/522/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia