W sprawie:
rozpatrzenia petycji

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/521/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia