W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych i przejętych do prowadzenia przez Gminę Stryków

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/517/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.