W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/516/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia