W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/515/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego