Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Burmistrz Strykowa przypomina o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowych kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku.

 

                                                                                             Burmistrz Strykowa

                                                                                            /-/ Witold Kosmowski