W sprawie:
ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa pobierających naukę na terenie Gminy Stryków

Data uchwały:
2022-09-09

Numer uchwały:
LIX/510/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.