Nr petycji: 7/2022
Data złożenia petycji: 23.06.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Kominki i Piece - Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do trzech miesięcy od dnia złożenia petycji