Rada Miejska w Strykowie   
 

Stryków, dnia 7 czerwca 2022 roku.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków


Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Strykowa co roku ma obowiązek przedstawienia do 31 maja 2022 r. Radzie Miejskiej w Strykowie Raportu o stanie Gminy Stryków.

Przedstawiony przez Burmistrza Strykowa Raportu o stanie Gminy Stryków obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Strykowa w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Strykowie.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nad Raportem wynosi 15.

W debacie nad Raportu o stanie Gminy Stryków mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie składać należy najpóźniej do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Strykowie – sekretariat (tel. 42 719-80-02).

W debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Stryków za 2021 rok”, mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica