Informacja o wyborze Realizatora

„Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków na lata 2022-2024”

 

                Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków na lata 2022-2024”  Realizatorem programu został wybrany podmiot  leczniczy - Przychodnia lekarska „Medico” w Strykowie, ul. Targowa 16.