W sprawie:
wyrażenia zgody na kontynuowanie członkostwa Gminy Stryków w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Data uchwały:
2022-04-11

Numer uchwały:
LII/470/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia