W sprawie:
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2022-04-11

Numer uchwały:
LII/468/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego