W sprawie:
określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego

Data uchwały:
2022-04-11

Numer uchwały:
LII/467/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego