W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kiełmina, Niesułków, Sierżnia, Smolice, Swędów, Warszewice oraz Wola Błędowa

Data uchwały:
2022-04-11

Numer uchwały:
LII/466/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego