W sprawie:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XLVI/432/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego