Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków


Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz Strykowa co roku ma obowiązek przedstawienia do 31 maja 2021 r. Radzie Miejskiej w Strykowie Raportu o stanie gminy. Przedstawiony przez Burmistrza Strykowa Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Strykowie.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia  należy złożyć najpóźniej do 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Strykowie w sekretariacie, pok. 3.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nad Raportem wynosi 15 osób.
W debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Stryków za 2020 rok" , Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie
 Paweł Kasica