W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków, Anielin, Warszewice wraz z fragmentami miasta Strykowa

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XXXV/338/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego