Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa – Gminny Komisarz Spisowy w Strykowie informuje, iż decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

obrazek obrazek