Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 stycznia 2021 r.