Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) Gmina Stryków ogłasza, że:

  1. podstawowa kwota dotacji na 2021 rok dla przedszkoli obliczona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi 13.356,52 zł (1.113,04 zł miesięcznie),
  2. statystyczna liczba dzieci wg danych SIO stan na dzień 30 września 2020 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stryków, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 100.