Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt),
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami,
30213100-6 Komputery przenośne,
48820000-2 Serwery,
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów,
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów,
30125120-8 Toner do fotokopiarek,
30192113-6 Wkłady drukujące,
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych,
30125110-5 Tonery do drukarek /faksów laserowych
30192113-6 Wkłady drukujące,
30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 70 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2021-02-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-02-11 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
§ 23 SIWZ

Wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadiu

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).

Firmy uczestniczące