Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 grudnia 2020 r.