Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 listopada 2020 r.