Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stryków


CPV:
09.00.00.00 -3 - produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09.30.00.00-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09.31.00.00-5 - elektryczność


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Początek: 1.01.2021 r.
Koniec: 31.12.2021 r.


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-11-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-11-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach niżej wskazanego kryterium. Maksymalna liczba punktów w zakresie kryterium ceny (C) wynosi 100 pkt.

Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:


Firmy uczestniczące