Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 października 2020 r.