Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r.