obrazek

KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.
Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.
Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp… 


obrazek

Od 1 września na terenie całego kraju rozpoczęło się  największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020., które potrwa do 30 listopada 2020 r.  Realizowane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 •  poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. Każdy rolnik w Polsce najpóźniej do 30 listopada ma obowiązek spisać się przez Internet.
 •  telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)
   

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 •  telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym, w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r.
 •  bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim przez rachmistrzów terenowych - w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r. Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 •  w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.
 •  udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy  z  dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.  jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.
 •  dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.
 •  osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, gdzie respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli   skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego. Osoby zainteresowane samospisem  internetowym proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie Gminne Biuro Spisowe w Strykowie pod nr tel. 42 719-80-02, w.350.

Informacje na temat loterii można znaleźć:

 • Strona internetowa: www.loteria.spisrolny.gov.pl
 • Infolinia Loterii: (22) 122 18 11 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16)

Formularz kontaktowy: www.loteria.spisrolny.gov.pl/kontakt
Konkursy, to co innego i mają swoje strony na stronach US-ów/ FB oraz naszej w aktualnościach. 


Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

•         Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
•         Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
•         Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
•         Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.


obrazek