Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 marca 2020 r.