Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 czerwca 2020 r.