Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027 oraz Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla gminy Stryków na lata 2016 -2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023"

CPV:


Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:
Sekcja VI zapytania ofertowego

Termin realizacji:
do dnia 30 października 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-07-06 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-07-06 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 (II piętro)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące