W sprawie:
ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2019-09-05

Numer uchwały:
XIII/129/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia