W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/31/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.