W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2018 rok


Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/30/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.