W sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/29/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.