W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
IV/28/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.