W sprawie:
ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stryków


Data uchwały:
2018-03-29

Numer uchwały:
XLVII/405/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu
Miejskiego w Strykowie.