Zamawiający:
Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi Burmist

Tytuł przetargu:
Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków na lata 2016-2032 wraz z ich inwentaryzacją

CPV:


Tryb zamówienia:
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
30.06.2016

Osoba odpowiedzialna:
Anna Rosak

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-03-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-03-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 5

Kryteria wyboru:
cena - 80%
doświadczenie - 20%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące