Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zlotowej i Żytniej w Strykowie

CPV:
45.33.00.00 - 9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ


Termin realizacji:
31.10.2016

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-02-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-02-15 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90,00 %
- okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
25 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące