Stryków, dnia  17 listopada 2020 r.


Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:
1. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na 2021 rok.
2. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

Sporz. Z. Kubiak