Stryków, dnia 11 lutego 2021 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu  15 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

 

 

    Porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat założenia spółki komunalnej.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

 

Sporz. A. Jóźwiak