W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stryków na 2014 rok

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
I/7/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia