W sprawie:
ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/243/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.