W sprawie:
ustanowienia administratora na targowisku miejskim w Strykowie oraz ustalenia wynagrodzenia za administrowanie

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/354/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego