W sprawie:
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Stryków

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/355/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego