W sprawie:
ustalenia opłaty za rezerwację stanowiska handlowego,oraz opłaty za korzystanie z sanitariatów na targowisku miejskim w Strykowie

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/356/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego