W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonych w Strykowie

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/359/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia