W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków zabudowanej nieruchomości, położonej w Strykowie przy ul. Targowej 22

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/361/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia