W sprawie:
nadania nazwy ulicy położonej we wsi Dobra

Data uchwały:
2008-04-29

Numer uchwały:
XX/140/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia