W sprawie:
zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/364/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia