W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie i nadania jej statutu

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/366/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego